Ελληνική Τράπεζα

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 15 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας