Ζορπάς ( αρτοποιείο )

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 187 | 3020 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού