Τράπεζα Κύπρου

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λεωφόρος 148 | 3021 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού