Τράπεζα Κύπρου

Μισιαούλη και Καβάζογλου 43 | 3016 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού