Τράπεζα Κύπρου

Πάφου 51 | 3051 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού