Ελληνική Τράπεζα

Πάφου 15 | 3052 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού