Ελληνική Τράπεζα

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος 238 | 3030 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού