Ελληνική Τράπεζα

Τεύκρου Ανθία 7 | 5330 | Αγία Νάπα | Επαρχία Αμμόχωστου