Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Αρδευτικό Εργό Αθηαίνου Αβδελλερού Τρούλλων

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας