Π.Ο.Α (Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων) Κρεάτων Βιομηχανία

Βιομηχανική Περιοχή | 7610 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας