Ντιμάνα Χαραλαμπους ( κτηνιατρείο )

Ομήρου | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας