Νίκη Χαρή ( ιατρός )

25ης Μαρτίου | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας