Καφενείο ΔΗΚΟ Αθηένου

Ηρώων Πλατεία | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας