Η Ωραία Αθηαίνου ( ψαραγορά )

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λεωφόρος | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας