Γυμνάσιο Αθηαίνου

Ίμια 8 | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας