Γεώργιος Κλοκκαρής

Ελευθέριου Βενιζέλου | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας