ΕΣΣΟ ( Αθηαίνου )

Θεοκρίτου | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας