Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Κ.Β

Μιχαήλ Γεωργίου | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας