Ανδρούλα Τουλούπη

1ης Απριλίου | 7600 | Αθηένου | Επαρχία Λάρνακας