Όταν αναφερόμαστε σε αιωνόβια δέντρα εννοούμε τα δέντρα ή μεγάλους θάμνους μεγάλων διαστάσεων και με ηλικία που ξεπερνά τους δυο με τρεις αιώνες. Και τα αιωνόβια δέντρα θεωρούνται μέρος της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου και για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για προστασία τους. Στην Κύπρο τα δέντρα αυτά κηρύσσονται διατηρητέα και επιθεωρούνται και συντηρούνται κάθε χρόνο από το Τμήμα Δασών.

Ένα τέτοιο αιωνόβιο δέντρο εντοπίζεται στην κοινότητα του Ξυλιάτου και συγκεκριμένα σε μια περιοχή που φέρει την ονομασία Πότιμα. Πρόκειται για μια ελιά (olea europaea) με περιφέρεια 13 μέτρων και ύψος 6 μέτρων, η ηλικία της οποίας φτάνει τα 700 χρόνια. Από το 2004 η συγκεκριμένη αιωνόβια ελιά βρίσκεται υπό την προστασία και τη συντήρηση του Τμήματος Δασών.