Στην Κύπρο είναι γνωστό πως υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός γεφυριών της ενετικής περιόδου που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Άγνωστη όμως για τους περισσότερους αποτελεί η ύπαρξη μιας γέφυρας που αποτελεί κατασκευή της σύγχρονης μηχανικής.

Η συγκεκριμένη γέφυρα βρίσκεται στην περιοχή Τρόζενα, της επαρχίας Λεμεσού και κτίστηκε με σκοπό τη σύνδεση του χωριού με την ευρύτερη δυτική περιοχή του Διάριζου. Πρόκειται για ένα πολύ καλά σχεδιασμένο οικοδόμημα κατασκευασμένο από σίδηρο , ενώ για το οδόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα δοκάρια. Το εντυπωσιακό με τη συγκεκριμένη κατασκευή αποτελεί η μη ύπαρξη καμάρων, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως αιωρείται.

Για τους ταξιδιώτες που φοβούνται τα ύψη ίσως τους φανεί παρακινδυνευμένη η διέλευση τους από τη γέφυρα. Παρόλα αυτά η χρήση της είναι ιδιαίτερα ασφαλής, απλά είναι σημαντικό κάθε φορά να περνά μόνο ένα όχημα, του οποίου το συνολικό βάρος να μη ξεπερνά τους 8 τόνους.

Κάτω από τη γέφυρα διαπερνά παραπόταμος του Διάριζου, ενώ η περιοχή αποτελείται από πυκνή βλάστηση από σκλήδρους, πλατάνια και τρέμιθους.