Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται επί της ομώνυμης οδού και αποτελεί την κύρια εκκλησία της κοινότητας του Βουνιού. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, στην περιοχή, όπου βρίσκεται το σημερινό χωριό, υπήρχαν τέσσερις οικισμοί ανάμεσα σε αυτούς και το Βουνί. Οι τρεις από αυτούς ερημώθηκαν έπειτα από ένα τρομερό θανατικό που ενέσκηψε την Κύπρο στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο μόνος οικισμός που σώθηκε ήταν το Βουνί, καθώς προστατεύτηκε σύμφωνα με τους κατοίκους από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Οι εναπομείναντες κάτοικοι των τριών άλλων οικισμών μετοίκησαν τότε στο Βουνί. Μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση στο Βουνί υπήρχε παλαιότερα και μοναστήρι αφιερωμένο στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με αρκετούς μοναχούς.

Η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου είναι βυζαντινού ρυθμού, μονόκλιτη με οξυκόρυφη κεντρική καμάρα και σταυροθόλια. Εξωτερικά είναι πετρόκτιστη, ενώ και στις τρεις εισόδους της υπάρχουν περιθυρώματα από πελεκητή πέτρα με εξαιρετικά σκαλίσματα. Στο ναό ξεχωρίζει το επιβλητικό πετρόκτιστο καμπαναριό που φέρει πλούσιο διάκοσμο. Το εσωτερικό της κοσμείται με αξιόλογες αγιογραφίες του 19ου αιώνα και προστατεύεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.