Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του χωριού και αποτελεί τη μοναδική και την κύρια εκκλησία της κοινότητας. Ο ναός κτίστηκε το 1912 στα κατάλοιπα μιας παλαιότερης εκκλησίας, από την οποία διασώθηκαν το τέμπλο της μαζί με τις εικόνες. Η νεόδμητη εκκλησία πρόκειται για ένα ορθογώνιο οικοδόμημα με απλοποιημένα χαρακτηριστικά της φραγκοβυζαντινής τεχνοτροπίας. Στο νότιο τοίχο της εκκλησίας δεσπόζει η ανάγλυφη προτομή του Αγίου Νικολάου.

Το εσωτερικό της εκκλησίας αποτελείται από ένα ξύλινο εικονοστάσι με εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και άλλων Αγίων της Ορθοδοξίας, ενώ πιο πάνω από το εικονοστάσι προβάλλεται άλλη μια σειρά με μικρές εικόνες από το Δωδεκάορτο και το Αποστολικό. Στις εικόνες του Δωδεκάορτου συναντάμε και κάποιες παλιές εικόνες του 15ου αιώνα. Ξεχωρίζουν οι εικόνες της Γεννήσεως και της Βάφτισης του Χριστού.

Η εκκλησία είναι κτισμένη επάνω σε ένα σκληρό πελεκητό βράχο και από τον περίβολο της προσφέρει απρόσκοπτη θέα ολόκληρης της περιοχής.

Ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί τον πολιούχο άγιο της κοινότητας και εορτάζει πανηγυρικά κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου.