εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου Αγίου του χωριού, βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας της Πηγαίνιας και αποτελεί την κύρια εκκλησία. Ο απλού τύπου ναός κτίστηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες της περιόδου της αγγλοκρατίας, στα τέλη του 19ου αιώνα αρχές 20ου . Σύμφωνα με τον ιστορικό R. Gunnis, από το ναό ξεχωρίζει η εικόνα της Αγίας Μαρίνας, που χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα.

Κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Χαραλάμπους, πλήθος κόσμου από ολόκληρη την ελεύθερη περιοχή της Τηλλυρίας συγκεντρώνεται για τη λατρευτική λειτουργία που τελείται στο μικρό και κατανυκτικό αυτό ναό.