Μνημείο Μιχαήλ Στιβαρού από τον Πεδουλά ο οποίος σκοτώθηκε στο Μπιτσάνη-Ελλάδας διαρκούντος του Βαλκανικού Πολέμου 1912-14.

Ο Μιχάλης Στιβαρός γεννήθηκε στον Πεδουλά το 1892 και ήταν παιδί του Μιχαήλ Στιβαρού και της Πηνελόπης Χατζηθεοδόση. Είχε πάρει το όνομα του πατέρα του, μετά που ο τελευταίος πέθανε λίγο πριν από τη γέννησή του. Όταν αποφοίτησε το 1911 από το Παγκύπριο Γυμνάσιο εισήχθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την κήρυξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου το 1912, ο Μιχαήλ Στιβαρός θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να καταταγεί στον ελληνικό στρατό, όπου και τοποθετήθηκε στο 1ο Τάγμα του Ανεξάρτητου Συντάγματος Κρητών. Έλαβε μέρος στις μάχες των Πεστών και Αετοράχης. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία θανάτου του και για αρκετό καιρό οι συγγενείς του τον θεωρούσαν ως αγνοούμενο.