Στην είσοδο στην πόλη της Πάφου στεγάζεται από το 1966 το Αρχαιολογικό Μουσείο της επαρχίας. Στην επαρχία της Πάφου είχαν αναπτυχθεί οικισμοί  που κάλυπταν όλες τις σημαντικές ιστορικές περιόδους του νησιού. Οικισμοί όπως τα Κούκλια (Παλαίπαφος), το Μάριον – Αρσινόη (Πόλη Χρυσοχούς), η Νέα Πάφος, η Πέγεια, η Σαλαμιού κ.α. έχουν να επιδείξουν πλούσια εκθέματα που καλύπτουν τις χρονικές περιόδους από τη νεολιθική εποχή μέχρι και τα μεσαιωνικά χρόνια.

Το Μουσείο διαθέτει συνολικά πέντε αίθουσες και ένα στέγαστρο στο προαύλιο, όπου εκτίθενται τα επιγραφικά μνημεία και άλλα ογκώδη μαρμάρινα και λίθινα αντικείμενα.

Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα από αρχαιολογικούς χώρους της προϊστορικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής της Πάφου. Πρόκειται κυρίως για ευρήματα, όπως λίθινα εργαλεία, κεραμικά, κοσμήματα που προέρχονται από τους οικισμούς της Λέμπας και της Κισσόνεργας, όπου είχαν αναπτυχθεί κατά τη χαλκολιθική περίοδο. Στην ίδια αίθουσα φιλοξενούνται κεραμικά ευρήματα από όλες τις περιόδους της εποχής του Χαλκού.  Σε ειδική προθήκη εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα μεταλλικών αντικειμένων, καθώς και κοσμήματα προερχόμενα από διάφορες περιόδους.

Στη δεύτερη αίθουσα φιλοξενούνται εκθέματα από την γεωμετρική μέχρι και την κλασσική περίοδο που προέρχονται από την Παλαίπαφο, τη Νέα Πάφο και το Μάριον, όπως ειδώλια, διακοσμημένα κεραμικά, επιτύμβια μνημεία. Στην ίδια αίθουσα εκτίθεται και μια σειρά από νομίσματα από διάφορες ιστορικές περιόδους. Αξιοπρόσεκτη αποτελεί η επιτύμβια πλάκα κυπροσυλλαβικής γραφής προερχόμενη από το βασίλειο του Μάριον – Αρσινόη.

Στην τρίτη αίθουσα υπάρχουν εκθέματα, όπως σαρκοφάγοι, λίθινα γλυπτά, πήλινα δοχεία, δείγματα υαλουργίας και κεραμικής που καλύπτουν τις περιόδους της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Από εδώ ξεχωρίζει η μαρμάρινη προτομή της θεάς Αφροδίτης.

Στην τέταρτη αίθουσα εκτίθενται αντικείμενα, όπως τοιχογραφίες, κεραμικά της Ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και αντικείμενα της Πρώιμης χριστιανικής περιόδου και της περιόδου των αραβικών επιδρομών.

Στην πέμπτη αίθουσα ο επισκέπτης θα δει αντικείμενα της βυζαντινής και μεσαιωνικής περιόδου, καθώς και γλυπτά της περιόδου της φραγκοκρατίας και της ενετοκρατίας.

Ώρες και Μέρες Λειτουργίας του Μουσείου:

Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 - 16.00
Σάββατο και Κυριακή: κλειστό