Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Παχύαμμο αποτέλεσε τον ενοριακό ναό της κοινότητας προτού κτιστεί ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Ραφαήλ. Πρόκειται για ένα όμορφο καμαροσκέπαστο ναό επενδυμένο εξωτερικά με πέτρα. Η εκκλησία είχε καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς των Τούρκων κατά την περίοδο των διακοινοτικών ταραχών του 1964, για να επιδιορθωθεί και να συντηρηθεί το 1992.

Στην είσοδο της εκκλησίας υπάρχει αγιογραφία που παρουσιάζει τον Άγιο Γεώργιο καβάλα στο λευκό του άλογο να σκοτώνει τον δράκο. Άλλωστε σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση στην περιοχή της Σιλήνας στη Λιβύη υπήρχε ένας δράκος, ο οποίος φύλαγε το νερό μιας πηγής και το άφηνε να τρέχει μόνο όταν έβρισκε κάποιον άνθρωπο να φάει. Οι κάτοικοι της περιοχής, έχοντας ανάγκη το νερό, αποφάσιζαν κάθε φορά με κλήρο ποιο θα ήταν το επόμενο θύμα του δράκοντα. Πολλοί προσπάθησαν να τον σκοτώσουν χωρίς όμως να το κατορθώσουν. Μια μέρα ο κλήρος όρισε να φαγωθεί η βασιλοπούλα. Ο Άγιος Γεώργιος που έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή, με τη βοήθεια του Θεού, κατόρθωσε να νικήσει τον δράκοντα και να απελευθερώσει τη βασιλοπούλα.