Το Φαράγγι της Κακκαρίστρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια που αποδεικνύουν την ανάδυση της Κύπρου από τη θάλασσα. Το Φαράγγι, το οποίο βρίσκεται 500 περίπου μέτρα νοτιοδυτικά των Λατσιών, της επαρχίας Λευκωσίας, σε κοντινή απόσταση  από  το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αποτελεί ένα από τα σημεία του νησιού που αναδύθηκαν  τελευταία από τη θάλασσα, πριν δύο εκατομμύρια χρόνια.

Η ονομασία «Κακκαρίστρα» προήλθε σύμφωνα με προφορικές πηγές είτε από την ύπαρξη στην περιοχή πολλών περδικιών, τα οποία «κακκάριζαν», είτε από το νερό του ρυακιού που «κακκάριζε»(=κελάρυσμα νερού).

Το πλούσιο οικοσύστημα της περιοχής οφείλεται στην ύπαρξη βουνού, ποταμιών που διασχίζουν την πεδιάδα και εύφορων εδαφών. Εδώ συναντώνται διάφορα ενδημικά φυτά αλλά και ποικιλία πουλιών όπως πέρδικες, κουκουβάγιες, καρδερίνες, καρακάξες.

Τα πετρώματα της  περιοχής είναι κυρίως  ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και μάργες. Το αξιοσημείωτο όμως της περιοχής αποτελεί ο τεράστιος αριθμός απολιθωμένων θαλάσσιων οστράκων που υπάρχουν στα τοιχώματα του φαραγγιού και χρονολογούνται ενός και μισού εκατομμυρίων χρόνων. Τα σημαντικότερα  είδη είναι τα  Ostrea edulis και τα Ballanus tintinabulum, ενώ βρέθηκαν και απολιθώματα από τη χελώνα trionyx. Ο ομαδικός αφανισμός των συγκεκριμένων οργανισμών φαίνεται να προήλθε από την αλλαγή των θαλάσσιων συνθηκών αλλά και λόγω της αλλαγής στην αλατότητα του νερού, που οφείλεται πιθανότατα στην ανύψωση της Κύπρου και στις κλιματικές αλλαγές με τη εναλλαγή υγρών και ξηρών εποχών.

Τα πετρώματα της Κακκαρίστρας συναντώνται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές νότια της Λευκωσίας, με σημαντικότερη όμως εμφάνιση στο φαράγγι της Κακκαρίστρας. Καθώς λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή στο φαράγγι υπήρξε κάποτε αβαθής θαλάσσιος βυθός, αποτελεί αξιόλογος χώρος μελέτης, κυρίως από γεωλόγους που τον επισκέπτονται από όλο τον κόσμο.

Δυστυχώς το φαράγγι για πολλά χρόνια υπήρξε παραμελημένο, αποτελώντας χώρο συγκέντρωσης σκουπιδιών και μπαζών. Ο δήμος Λατσιών από το 2009 έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής, ενώ μέσα από διάφορες εκδηλώσεις επιχειρείται η γνωριμία των πολιτών με το φαράγγι, ούτως ώστε και οι ίδιοι να ενδιαφερθούν και να συμβάλλουν ενεργά στη διάσωση του.