Ιδρύθηκε το 1969 και αποτελείται από τέσσερις αίθουσες. Ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν τα ευρήματα από τους οικισμούς της Χοιροκοιτίας, της Τέντας αλλά  και από το αρχαίο βασίλειο του Κιτίου. Όλα τα εκθέματα αποδεικνύουν τις εμπορικές σχέσεις της Κύπρου, με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και την επίδραση που είχαν στην πολιτιστική διαδρομή του νησιού.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δύο λίθινες σαρκοφάγοι, οι οποίες βρίσκονται στον προθάλαμο του Μουσείου και οι οποίες είναι πανομοιότυπες με εκθέματα προερχόμενα από την περιοχή της Φοινίκης.

Σε κάθε αίθουσα εκτίθενται ευρήματα από συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο.  Στην πρώτη αίθουσα φιλοξενούνται αντικείμενα της νεολιθικής περιόδου μέχρι και την ‘Υστερη εποχή του Χαλκού, προερχόμενα από τους οικισμούς της Χοιροκοιτίας και της Καλαβασού. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, δίνοντας έμφαση στα μυκηναϊκά ευρήματα, καθώς και αντικείμενα της πρωτογεωμετρικής περιόδου. Στην τρίτη αίθουσα συναντάμε ευρήματα από τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, ως τις πρώιμες φάσεις της κλασσικής περιόδου. Η εγκατάσταση Φοινίκων εμπόρων στην περιοχή του Κιτίου κατά τη γεωμετρική περίοδο αλλά και οι εμπορικές σχέσεις με περιοχές του ανατολικού  Αιγαίου  και την Ιωνία υποδηλώνονται στα δείγματα της αρχαϊκής κεραμικής και στα διάφορα αγγεία και αντικείμενα, που εκτίθενται στην  αίθουσα. 

Επίσης παρουσιάζονται πήλινα αγαλμάτια, επιγραφές, διάφορα αντικείμενα μικροτεχνίας προερχόμενα από τους αρχαίους οικισμούς της Χοιροκοιτίας και της Καλαβασού. Στην πέμπτη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα της κλασσικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, όπως αγαλματίδια, νομίσματα, κοσμήματα, γλυπτά κ.α. Η αίθουσα περιλαμβάνει επίσης δύο προθήκες: στη μία φιλοξενούνται μεταλλουργικά αντικείμενα της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού μέχρι και την Εποχή του Σιδήρου και στην δεύτερη διάφορα αντικείμενα προερχόμενα από ιδιωτικές συλλογές αρχαιοτήτων.  

Τηλέφωνο
24304169

Ηλεκτρονικό tαχυδρομείο
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα
www.mcw.gov.cy

Ώρες & μέρες λειτουργίας
Δευτέρα-Παρασκευή
08:00–16:00

Είσοδος
€2,50