Σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία του χωριού βρίσκεται η μοναδική εκκλησία στην Κύπρο αφιερωμένη στο Μονογενή Χριστό.

Μια χειρόγραφη επιγραφή στο βόρειο μέρος του ναού μαρτυρεί την ανακαίνιση του το 1772, την περίοδο όπου Αρχιεπίσκοπος υπήρξε ο Παΐσιος, με καταγωγή από το Κοιλάνι. Εντός του ναού σώζεται και προσωπογραφία του Αρχιεπισκόπου Παΐσιου, ο οποίος παρουσιάζεται να προσφέρει το ναό.

Σήμερα η εκκλησία λειτουργεί ως Μουσείο, στο οποίο φυλάσσονται φορητές εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα όπως εικονοστάσι του 18ου αιώνα, η εικόνα της Αγίας Μαύρης και του Αγίου Τιμόθεου του 13ου αιώνα, παλιά εκκλησιαστικά βιβλία από τον 16ο -19ο αιώνα, επιτάφιος του 15ου – 16ου αιώνα, άμβωνας του 19ου αιώνα κ.α.