Το Κοινοτικό Πάρκο Μαρία βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Καλαβασός, παράλληλα με την κοίτη του Βασιλικού ποταμού. Πρόκειται για ένα μικρό πάρκο που περιλαμβάνει παιχνίδια για μικρά παιδιά, ξύλινα παγκάκια, βρύση με πόσιμο νερό. Το πάρκο κοσμεί μια μηχανή τρένου που στο παρελθόν μετέφερε το μετάλλευμα από τα μεταλλεία της Καλαβασού προς το Βασιλικό. Άλλωστε η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτέλεσε τα παλαιότερα χρόνια μια από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής.

Το πάρκο είναι αφιερωμένο στη Μαρία Χ’’ Νικολάου, της οποίας η προτομή βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο του πάρκου.