Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ιδαλίου και αποτελούσε αρχικά τον κύριο ναό της κοινότητας, μέχρι που κτίστηκε ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε και το πρώτο σχολείο, ενώ υπήρχε και το κοιμητήριο της πόλης.

Τα εγκαίνια της εκκλησίας, όπως αναγράφεται σε σχετική επιγραφή στο βόρειο τοίχο, έγιναν στις 24 Οκτωβρίου του 1893. Ο ναός ήταν αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών του ιερέα της κοινότητας, Χρύσανθου Οικονόμου, ο οποίος όχι μόνο επέβλεπε τις εργασίες αλλά κατέβαλε και ό ίδιος ένα ποσό για την ολοκλήρωση του έργου. Μάλιστα ο ιερέας παρουσιάζεται σε ανάγλυφο πάνω από την αψίδα της εισόδου, αλλά και σε τοιχογραφία εντός του ναού.

Από τον πετρόκτιστο ναό ξεχωρίζουν το εξαίρετης τέχνης τέμπλο, το οποίο χρονολογείται στον 19ο αιώνα. Οι εικόνες του τέμπλου αγιογραφήθηκαν από μαθητές του Ιωάννη Κορνάρου, ενώ οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας αγιογραφήθηκαν από το Βαρνάβα Σταυροβουνιώτη. Στο Ιερό διασώθηκε χαλκοτυπία της Παναγίας του Κύκκου, η οποία σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο της Μονής Κύκκου.

Ο ναός εορτάζει στις 9 Οκτωβρίου όπου και τελείται στο χώρο θρησκευτική πανήγυρις.