Στο χωριό Άγιος Μάμας, 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Λεμεσού συναντάμε ένα γεφύρι, που ανάγεται στη Μεσαιωνική περίοδο. Άλλωστε τα πλείστα γεφύρια του νησιού ανήκουν σε αυτή την περίοδο και κτίστηκαν με σκοπό να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής από τη μια περιοχή στην άλλη.

Αποτελεί ένα μικρό μονότοξο γεφύρι, το οποίο είναι πνιγμένο μέσα στην άγρια βλάστηση. Κάτω από το γεφύρι ρέει ο Λιμνάτης ποταμός. Το γεφύρι κτίστηκε με σκοπό να ενώσει τα χωριά του Αγίου Μάμα και του Καλού Χωριού. Δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου το γεφύρι παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης και έχει αφεθεί εντελώς από τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε το μέλλον του να κρίνεται αβέβαιο.

Το χωριό Άγιος Μάμας κτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση από τους βυζαντινούς ακρίτες που είχαν φθάσει στο νησί για να το προστατεύσουν από τις αραβικές επιδρομές μεταξύ του 7ου με 10ου αιώνα και είχαν δώσει στο χωριό το όνομα του προστάτη άγιού τους.