Η έκταση του Πάρκου δόθηκε ως δωρεά από τον Κωνσταντίνο Β. Λύτρα το 1914 στη Σχολική Εφορία Αθηένου, για να χρησιμοποιηθεί ως Σχολικός Κήπος για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων της Αθηένου. Τελικά η έκταση γης πέρασε στο Δήμο Αθηένου με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου, που θα προσφέρει στους κατοίκους της κοινότητας στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Το Πάρκο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της κοινότητας Αθηένου, επί της οδού Μχαήλ Γεωργίου, αποτελείται από δεντροφυτεμένους διαδρόμους που οδηγούν σε διάφορα σημεία στο χώρο, παιχνιδότοπο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, κλουβιά που φιλοξενούν διάφορα πτηνά, καφετέρια,  ειδικό χώρο για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Επίσης εντός του Δημοτικού Πάρκου βρίσκονται οι προτομές των δύο ηρώων του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, Αρτέμου Κ. Φραντζέσκου και Τουμάζου Μ. Τουμάζου.

Το Πάρκο αποτελεί «πνεύμονα πρασίνου» συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κοινότητας.