Στο άκρο της χερσονήσου του Ακάμα συναντάμε τα κατάλοιπα εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό αποτελεί σύνηθες για την περιοχή του Ακάμα, στην οποία εντοπίζονται σκόρπια κατάλοιπα ναών και οικισμών που αναπτύχθηκαν την περίοδο των βυζαντινών χρόνων. Μπορεί οι ναοί και οι οικισμοί να εξαφανίστηκαν, εντούτοις άφησαν εκτός από κάποια κατάλοιπα τους και τα ονόματα τους σε διάφορες περιοχές του ακρωτηρίου, όπως Άγιος Κόνων, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Επιφάνιος κ.α.

Η αιτία για την εγκατάλειψη και την σταδιακή ερήμωση των συγκεκριμένων οικισμών δεν ήταν άλλη από τις επιδρομές που γίνονταν από τους πειρατές και οι οποίες εξανάγκασαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν προς το εσωτερικό, ιδρύοντας νέους οικισμούς σε ασφαλέστερες περιοχές.