Petrolina ( Xylofagou )

4 Anastasiou Manoli | 7520 | Xylofagou | Larnaca Region