Tetik

6,Thaleias | 5296 | Paralimni | Famagusta Region