The Palms hotel apartments

15, Doureiou Ippou | 4046 | Germasogia | Limassol Region