Timotheos Timotheou ( paediatrician )

15, Pithagorou | 7103 | Aradippou | Larnaca Region